Nord-Odal IL

Politiattest

Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009.

I Nord-Odal IL blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle frivillige og tillitsvalgte som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Hovedstyret i Nord-Odal IL har vedtatt at dette skal gjelde for alle trenere og lagledere som er eldre enn 15 år som trener eller er lagleder og tillitsvalgte for lag under 18 år.

Dette gjøres i samråd med nestleder i idrettslaget. Dette er for tiden Marius Undlien, e-post: maundlien@gmail.com / telefon: 951 67 120

Representanten har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger han/hun får kjennskap til.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis, og den skal leveres til den som søker elektronisk.

Politiattest på 1-2-3:

 1. Dere trenger en bekreftelse fra idrettslaget at dere trenger en politiattest. Bekreftelsen skal dere innhente hos ansvarlig for politiattester i Nord-Odal IL, før dere sender søknad. Send en mail til maundlien@gmail.com med navn, personnr. og hvilket verv dere har. Han fyller ut skjema med bekreftelse og dere får den tilbake pr. mail. Denne skal legges ved søknaden om politiattest.
 2. Logg inn på https://attest.politi.no med hjelp av MinID, BankID, Buypass eller Commfides. (Stort sett med samme teknikk som når en logger seg inn på en nettbank.)
  • Velg formål fra nedtrekksliste (formål er frivillig organisasjoner)
  • Legge ved en bekreftelse av formål som en fått fra idrettslaget.
  • Vente på svar
 3. Når politiattesten kommer tilbake fra politiet, skal denne fremvises til den eller de i idrettslaget som er ansvarlig for politiattester i Nord-Odal IL. Av praktiske årsaker har vil valgt at dette kan løses på to forskjellige måter:
  1. fremvises til nestleder
  2. fremvses til minimum 2 stk fra gjeldende undergruppes' styre
 4. Nestleder eller 2 stk fra gjeldende undergruppes styre signerer på en kvittering for sett politiattest, og denne gis tilbake til vedkommende så raskt som mulig.

Politiattesten vises, ellers er man å betrakte som uten gyldig politiattest. Politiattesten skal ikke sendes til idrettslaget, men beholdes selv.

De under 18 år må ha foresattes underskrift på søknaden, som så må sendes pr. post til Vardø. Skjema finner du under menyvalget "Politiattest" på https://www.politi.no/tjenester/politiattest.

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Kort veileder om politiatest fra Nord-Odal IL

Veileder fra Norges Idrettsforbund


Med vennlig hilsen sentralstyret i Nord-Odal IL

Nord-Odal IL

Postboks 7

2120 SAGSTUA

post@no-il.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift